รายงานการวิจัย

การท่องเที่ยว

จับกระแสอนาคตอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประเทศไทย

คำนำ โดย ไซมอน เอครอยด์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ อมาเดอุส

ดาวน์โหลดรายงาน     ดูอินโฟกราฟิก

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเฟื่องฟูของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า หากแต่มีความจำเป็นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวควรได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมฉบับเต็มเรื่องยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อความสำเร็จของประเทศไทยสู่ปี 2030 ได้ที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลด

Keyboard arrow left Keyboard arrow right Arrow back Arrow forward External link Download Play circle Email Phone Twitter